23February2018

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS WITH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF THE UNITED NATIONS

OPEN BRIEF AAN SYRISCH-ORTHODOXE KERK IN NEDERLAND: VERZOEK TOT SAMENWERKING T.A.V. SYRIË VRAAGSTUK (27 October 2012)

Hooggeachte Eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin,
Geachte Pastoors en Kerkbesturen in Nederland,

Zoals u weet, hebben de Wereldraad van Arameeërs (WRA) en de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) in de afgelopen periode mondeling toegelicht waarom wij een dringend beroep doen op onze kerken om samen te werken ten aanzien van het Syrië vraagstuk.

We begrijpen allemaal goed waarom, hoe en met wat voor drastische gevolgen de meerderheid van ons volk ons vaderland in Zuidoost-Turkije en Irak heeft verlaten in de afgelopen decennia. Vrijwel niemand van ons is teruggekeerd of is bereid terug te keren naar het herkomstland.

Vandaag staan we als volk en als kerk weer op een belangrijk kruispunt: we zien wat er gebeurt in Syrië, maar realiseren ons niet altijd goed wat er precies aan de hand is en dat ons volk in Libanon en Jordanië het binnenkort ook benauwd krijgt. Wie zich hier eenmaal vestigt, keert niet terug.

In Nederland kunnen we niet onze ogen sluiten en veronderstellen dat de situatie in Syrië uit zichzelf wordt opgelost op een manier die voordelig is voor ons volk. We kunnen evenmin verwachten dat onze duizenden vluchtelingen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

In de afgelopen weken hebben we tal van telefoontjes gekregen van Arameeërs die bezorgd zijn over het lot van hun familieleden. Ze ondergaan al geruime tijd een verschrikkelijke nachtmerrie in Syrië of ze zijn hun vaderland reeds ontvlucht naar een van de buurlanden door astronomische geldbedragen te betalen aan mensensmokkelaars die de gevaarlijke situatie listig uitbuiten.

Vorige maand heeft een WRA delegatie een groep vluchtelingen bezocht in Athene, Griekenland. We blijven met hen in contact en ondersteunen hen en andere vluchtelingen in Turkije, Jordanië, Libanon, Armenië en Polen. Dagelijks krijgen we echter steeds meer verzoeken van bezorgde familieleden die om dringende hulp vragen. Onze voornaamste werkzaamheden omhelzen:

  1. Humanitaire hulp: we helpen in basisbehoeften als onderdak, voedsel, drinken en kleding;
  2. Juridische hulp: we helpen een groeiend aantal vluchtelingen in Griekenland, Turkije en Polen die in gevangenissen zitten opgesloten waar ze door een nieuwe hel gaan;
  3. Overheden en media: de berichtgeving over Syrië is zorgelijk, eenzijdig en besteedt amper aandacht aan Aramese christenen die een nieuwe Irak ervaren. Daarom dienen we als volk onze stem te laten horen (de BBC heeft via de WCA een reportage gemaakt over onze vluchtelingen in Athene, waar dankzij onze lobby al 12 gevangenen zijn vrijgelaten).

De meeste van onze verenigingen zijn gehuisvest bij de kerken, zoals in Hengelo, Oldenzaal en Rijssen en tot voor kort in Enschede. Onze leden bestaan grotendeels uit dezelfde personen. Het wordt alleen tijd dat we samen, net als in eerdere tijden, de kracht van onze eenheid tonen. Als kerken en verenigingen kunnen we samen zoveel meer voor ons volk in en uit Syrië betekenen.

De WRA en SAFN zijn al enige tijd actief op dit vlak en we gaan door met wat we kunnen. We hebben ook een Syrië Strategie klaarliggen om deze uit te voeren en ons volk nog meer te helpen. Maar hiervoor hebben we vooral de steun nodig van u: onze kerkleiders, –besturen en –leden.

De WRA en SAFN hopen 2 betaalde krachten in te zetten waardoor we de strategie deels kunnen uitvoeren en we ons volk in nood (in en buiten Syrië) samen nog effectiever kunnen helpen. Gezien de eerdergenoemde werkzaamheden, zullen hun voornaamste taken bestaan uit:

  1. Het vormen van een centraal punt bij wie (familieleden van) vluchtelingen zich kunnen melden, zodat hun verhalen op papier (“dossiers”) worden opgesteld;
  2. Op basis van de verzamelde informatie onderzoeken we mogelijkheden om humanitaire én juridische hulp te vinden bij Nederlandse instanties en specialisten;
  3. Er wordt bestudeerd hoe we de politiek en de media nog effectiever kunnen bereiken.

Dit alles kunnen we bereiken door slechts 30.000 euro in te zamelen. Als we min. 1.000 personen vinden die gemiddeld een donatie doen van slechts 30 euro of meer, dan kunnen we dit op zeer korte termijn al realiseren. De WRA en SAFN werken in alle opzichten transparant en we dagen u uit om kritisch met ons mee te kijken hoe (effectief) uw gedoneerde geldsom wordt besteed.

Het verheugt ons dat u al geld heeft ingezameld voor Syrië, net als enkele maanden geleden. We verzoeken u of u een deel ervan wilt investeren in onze Syrië Strategie. Als dat niet mogelijk is, vragen wij u of u anders een deel uit uw kas en een zondagse collecte aan deze actie wilt bijdragen en of we na een zondagse dienst bij u langs mogen komen voor een presentatie aan uw leden.

De WRA en de SAFN financieel ondersteunen is eenvoudig en belastingtechnisch aantrekkelijk. De WRA is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus uw donaties zijn belastingaftrekbaar.

Rekeningnummer WRA: 3967.30.620
Bank: Rabobank in Enschede
Omschrijving: Syrië vraagstuk

Namens ons volk in nood zijn we u bij voorbaat erkentelijk voor uw steun,

Johny Messo                                         
Voorzitter WRA
                                   

Nurcan Yilmaz
Voorzitter SAFN

 

Newsletter

Please enter your e-mail address in order to receive the latest WCA news!