Aramese organisaties en bisschop van Homs vragen Tweede Kamer hulp voor Aramese christenen in Syrie en Irak

Enschede / Den Haag, 14 november 2015 - Aanstaande dinsdag 17 november 2015 zullen de World Council of Arameans, de Suryoye Aramese Federatie Nederland en de Aramese Beweging voor Mensenrechten een petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie zal overhandigd worden door Aramese vluchtelingen uit Maaloula. Maalolua is één van de oudste christelijke steden ter wereld, waar tot twee jaar geleden het West-Aramees, de taal van Jezus, gesproken werd. Twee jaar geleden werd het bezet door Al Nusra. Het christelijk erfgoed werd vernietigd. Geestelijken zijn er ontvoerd en mensen werden op straffe van de dood gedwongen zich te bekeren tot de Islam. Zij die weigerden werden vermoord. Inmiddels is Maaloula in handen van het regeringsleger.

stille-tocht-syria-61In 2013 overhandigde de SAFN eveneens een petitie, betreffende de situatie van christenen in Syrië, aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer (zie hier).

In de petitie wordt om “Bijzondere aandacht voor kwetsbare minderheden in Syrië en Irak” gevraagd. Concreet wordt in deze petitie, die aan de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken zal worden aangeboden, gevraagd om:

1. Steun voor een structureel humanitair hulp- en ontwikkelingsprogramma voor Aramese ontheemden en vluchtelingen uit Syrië en Irak, dat voorziet in hun basisbehoeften
2. Bijzondere opvang van christelijke vluchtelingen
3. Versterking van de positie Aramese christenen in onderhandelingen
4. Het behoud van het nog levende Aramese culturele erfgoed

Aansluitend ontvangt het Kamerlid Omtzigt (CDA) de Syrisch-orthodoxe bisschop van Homs en Hama, mgr. Silwanos Petrus Issa Al-Nemeh en een delegatie van de eerder genoemde Aramese organisaties in een bijzondere procedure. Zijn bisdom is op dit moment (sinds de recente aanval op Sadad) de frontlinie tussen ISIS en het Syrische regeringsleger. Eerder is de oorlog in Homs, één van de steden waar de Syrische oorlog begon, een tijd bezet geweest door het vrije Syrische leger en Al Nusra. In die tijd zijn praktisch alle kerken van Homs vernietigd.

Twee jaar geleden is de stad Sadad aangevallen door Al Nusra, waarbij tientallen onschuldige burgers (voornamelijk ouderen en kinderen) op gruwelijke wijze zijn vermoord. Alle kerken werden toen onmiddellijk vernield en de inwoners werden wekenlang gegijzeld. Op dit moment controleert ISIS Al-Qaryatayn, een christelijk stadje vlakbij de stad Homs in de provincie en het bisdom Homs. De christelijke inwoners aldaar moesten vluchten, zich bekeren tot de Islam of de religieuze hoge djizja belasting betalen en een dhimmi contract tekenen waarmee ze derderangsburgers werden en zwaar achtergesteld. Zij die weigeren om zich aan dit te ‘contract’ houden, worden vermoord.

De aanbieding van de petitie vindt om 13.15 uur plaats. Om 13.30 uur is de bijzondere vergadering met de bisschop. Deze is openbaar en u bent van harte welkom. Op woensdag 18 en donderdag 19 november vindt het Kamerdebat over de begroting Buitenlandse Zaken plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johnny Shabo, woordvoerder Aramese organisaties, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

###

Klik hier voor het PDF bestand