20January2018

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS WITH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF THE UNITED NATIONS

Brief aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken betreft de Situatie van Christenen in Syrië

Hengelo, 13 december 2013

ETNISCHE ZUIVERINGEN CHRISTENEN IN SYRIË: OPROEP TOT HULP EN INFORMATIEVERGARING BZ?

Klik hier om de brief te downloaden in PDF

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, 

Namens de World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”) en onze dochterorganisatie de Suryoye Aramese Federatie Nederland (“SAFN”) vragen wij wederom uw dringende aandacht voor de aanhoudende etnische zuiveringen, de sluimerende genocide en de massale exodus van de inheemse christelijke bevolking van Syrië, waar wij hetzelfde ervaren als eerder in Zuidoost-Turkije en Irak.

1. Op 9 juli 2013 was er een Aramese delegatie naar Den Haag afgereisd om het ministerie van Buitenlandse zaken (vertegenwoordigd door dhr. H. Quarles van Ufford, plaatsvervangend directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten) in te lichten over de voornoemde punten.

2. Op 17 oktober jl. vond hetzelfde plaats. In samenwerking met Kerk in Actie werd ditmaal de Syrisch-orthodoxe bisschop Z.E. Dionysius Jean Kawak uit Damascus uitgenodigd om de Vaste Commissie (voorgezeten door CDA-Kamerlid dhr. P. Omtzigt) alsmede de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (onder leiding van mw. M. Jansen) hierover te informeren. Zie: Syriac Orthodox Bishop from Damascus asks Dutch and German Parliaments, Media and Christian NGOs for Help

3. Tijdens deze ontmoetingen en in de daaropvolgende periode hebben wij, evenals onze zusterorganisatie de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), u allen en Z.E. dhr. F. Timmermans (Minister van BZ) afdoende documentatie doen toekomen via onze websites en mailinglijsten over de hachelijke positie van de Aramese christenen in en rondom Syrië.

stille-tocht-syria-61

Edesa Mutlu (SAFN) overhandigt de petitie betreffende de situatie van christenen in Syrië aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken

4. Op 26 november jl. hebben wij in samenwerking met de Syrisch-orthodoxe kerk en de ABM een stille tocht gehouden in Den Haag ter nagedachtenis van de slachtoffers in Syrië en om uw aandacht te vragen voor de situatie in Syrië. Hierover heeft u tevens een petitie van ons ontvangen waarin wij u onze urgente verzoeken kenbaar hebben gemaakt die u desgewenst hebt “kunnen betrekken bij de behandeling van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking” (aldus uw brief van 9 december jl.).

5. Op 3 december jl. heeft de ABM schriftelijk haar verbazing aan u geuit ten aanzien van de reactie van Minister Timmermans over de verwoesting van en het bloedbad in het Aramese Sadad (27 november, kenmerk 2013Z21689). De Minister hanteerde als bron enkel het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) en antwoordde onder meer:

“Er wordt geen melding gemaakt van de verwoesting van het dorp. … Er is geen andere informatie beschikbaar die deze berichtgeving kan bevestigen. … Over de achtergronden van deze moorden is geen informatie beschikbaar.”

Deze merkwaardige antwoorden van de Minister doen serieuze vragen rijzen ten aanzien van de informatievergaring door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op 16 mei 2013 kopte de Volkskrant: “Nederland financiert nieuw Syrisch persbureau.” Het betreft hier een investering van liefst €300.000,- door BZ. Deze Syria Newsdesk beweert “independent” te zijn en “focuses on local news stories.” Wie controleert evenwel zijn functioneren en resultaten?

Wij hebben de berichtgeving van deze nieuwssite nauwlettend gevolgd en kunnen u verzekeren dat het allesbehalve “onafhankelijk” is, zoals we reeds eerder hebben meegedeeld aan dhr. Quarles van Ufford (9 juli) en mw. Jansen (17 oktober). Vanaf het ontstaan ervan zijn er nauwelijks tot geen berichten verschenen over de aanvallen, pogingen tot islamisering, ontvoeringen, vervolgingen en moordpartijen die de kwetsbare minderheden in Syrië als de Aramese christenen ondergaan hebben. Sterker nog, de vernietiging van en de slachtpartijen in dorpen en steden als Sadad worden zelfs uitgelicht als “major victories” van het Vrije Syrische Leger dat hen zogenaamd heeft ‘bevrijd’!

Het is evident dat Minister Timmermans geen bevredigende antwoorden heeft kunnen verkrijgen van de door zijn ministerie royaal gefinancierde journalisten en nieuwsbron. Hij had in ieder geval onder meer onze informatie kunnen raadplegen over de verwoesting van Sadad waarvan we ook tientallen foto’s hebben gepubliceerd; hetzelfde geldt voor de nieuwe aanval op Maaloula waarbij 12 nonnen zijn ontvoerd. Ten aanzien van Sadad hebben we alle informatie beschikbaar die nodig is. Wij zijn bereid om opnieuw naar Den Haag af te reizen om, samen met de Syrisch-orthodoxe bisschop van Homs en Hama, tot wiens diocees het Aramese Sadad behoort, ditmaal de Minister te ontmoeten en te voorzien van aanbevelingen en exclusieve, volledige en betrouwbare informatie.

Wij hebben projectvoorstellen waarvoor we de steun van de Nederlandse overheid dringend nodig hebben en waarderen het ten zeerste als u de gemarginaliseerde, bedreigde en veronachtzaamde christenen en andere minderheden in Syrië hierbij zou willen helpen. Met uw hulp zijn wij in staat:

  1. duizenden gezinnen te bereiken die nog immer verstoken blijven van de benodigde humanitaire hulp van de internationale gemeenschap (o.a. UNHCR en NGO’s);
  2. kwetsbare minderheden in Syrië te stimuleren om in hun vaderland te blijven of er naartoe terug te keren om in relatief veilige(re) gebieden te blijven totdat de oorlog voorbij is;
  3. de Tweede Kamer te voorzien van exclusieve, volledige en betrouwbare informatie ten aanzien van de onderbelichte en vaak onjuiste mediaberichten over de minderheden in Syrië.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij hoogachtend,

Johny Messo
President World Council of Arameans [Syriacs]

Nurcan Yilmaz
Chairperson Syriac Aramean Federation of the Netherlands

 

Newsletter

Please enter your e-mail address in order to receive the latest WCA news!